نفت گاز

نام ماده :  GAS OIL

نام های مترادف : گازوئیل

ساختار مولکولی :

خانواده شیمیایی : PETROLEUM  HYDROCARBON

منابع استخراج اطلاعات :

میزان متوسط غلظت وزنی در ساعت کار ( TWA-8hr   ppm/Mg/m3) :     T.W.A-T.L.V : 100 ppm/8hr                    

حد آستانه مجاز ( ACGIH.TLV    ppm  Mg/m3) :

حد تماس مجاز ( OSHA   PEL   ppm  Mg/m3) :                                          

حد تماس کوتاه مدت ( STEL) :

حدی که به فوریت برای حیات و سلامتی خطرناک است IDLH:

دوز کشنده سم  LD 50 mg/kg:  

غلظت کشنده سم  LC 50  mg/m3:

 

قابلیت حلالیت در آب :    بسیار جزئی           100 ppm/8hr

نقطه جوش ( mm.Hg 760 ) :  c 200   

 

بخش چهارم : اطلاعات مربوط به انفجار و آتش گیری

نقطه اشتعال : بیش از F  130      

حدود اشتعال پذیری ( در صد حجمی با هوا ) : حد بالا ( UEL) :                                         حد پایین ( LEL) :

درجه حرارت آتش گیری خود بخود : C  350

روش اطفاء حریق :   از کف ، پودر خشک و گاز کربنیک استفاده شده و از آب استفاده ننمایید .

مواد و وسایل و تجهیزات مورد نیاز هنگام اطفاء حریق :   دستگاه تنفسی

خطر انفجار و آتش گیری غیر معمول :

بخش پنجم : اطلاعات مربوط به پایداری و قدرت واکنش دهی

پایداری و ثبات :                                                   پایدار  n                                                                             ناپایدار£

پلیمریزاسیون :                           ممکن است ایجاد شود £                                         امکان ندارد که ایجاد شود  n

از شرایطی که باید اجتناب کرد : گرما ، جرقه و شعله های باز

موادی که با این ماده واکنش می دهند : اکسید کننده های قوی همچون کلرایتها ، نیتراتها و پر اکسید ها

مواد مخاطره آمیز هنگام تجزیه / واکنش دهی :  co2 - co

بخش ششم : اطلاعات مربوط به اثرات فیزیولوژیکی

راههای ورود این ماده به بدن :                      استنشاق n                      پوستn                       چشم n                          بلعn

اثرات حاد فیزیولوژیکی :

استنشاق :  سوزش مخاط بینی و قسمت فوقانی دستگاه تنفسی همراه با حساسیت

تماس پوستی : سوزش و قرمزی پوست

جذب پوستی : امکان دارد

بلعیدن : بسیار مضر است و اگر وارد ششها شود خطرناک است

پرتاب در چشم : سوزش چشم

اثرات مزمن  فیزیولوژیکی :

سر درد ، گیجی – از دست دادن تعادل و هماهنگی ، تهوع و استفراغ ،  التهاب و ورم ریه و حنجره – اثر بر سیستم اعصاب مرکزی– سوزش پوست همراه با درد – قرمز شدن – سرفه و خس خس سینه – کوتاه شدن تنفس – بیحالی- زبری پوست   

 

کمک های اولیه :

استنشاق : هوای تازه – در صورت مشکل تنفسی استفاده از اکسیژن و در صورت ادامه به پزشک مراجعه شود .

پوست : با آب و صابون شستشو داده شود تا زمانی که اثری باقی نماند . اگر پوست قرمز یا متورم شده به پزشک مراجعه شود و لباسهای آلوده را در آورید و کفشهای آلوده را منهدم کنید ..

چشم : پلکها باز و با آب به مدت 15 دقیقه شستشو داده شود و اگر سوزش ادامه دارد به پزشک مراجعه شود  .

بلعیدن : به فرد آب یا شیر بدهید ، دهان را شستشو داده و به پزشک مراجعه شود و او را وادار به استفراغ ننمایید .

سرطان زایی :

             برنامه ملی سم شناسی آمریکا ¨            رساله های آژانس بین المللی تحقیق در سرطان ¨          بر اساس مستندات OSHA¨

 

علائم و نشانه های تماس بیش از حد مجاز با این ماده :

اختلال یا بیماری های پوست ، چشم ، تنفسی  و اثر بر سیستم اعصاب مرکزی

 

بخش هفتم : پیشگیری های لازم هنگام جابجایی و استفاده از این مواد

پروسه جمع آوری ریخت و پاش : ترک کردن محل  - مسدود کردن منابع اشتعال – استفاده از ماسک و چکمه و دستکش های حفاظتی و عینکهای ایمنی و یا وسایل حفاظت چشمی– تهویه هوا و شستشوی محل آلوده - جمع آوری و قرار دادن در یک ظرف در بسته جهت دفع زباله های شیمیایی

روشهای دفع مواد مصرف شده / پساب آن : حل یا مخلوط کردن با یک حلال قابل اشتعال و سوزاندن در کوره مخصوص مواد شیمیایی

احتیاط هایی که باید هنگام جابجایی و استفاده از آن بکار گرفت : بخار آن تنفس نشود – از تماس با پوست و چشم و لباس اجتناب شود . سوز آور است . دور از مواد قابل اشتعال و حرارت و جرقه و شعله باشد .                                                                                                                                

سایر احتیاط های لازم : در مخازن در بسته نگهداری شود – درجای  خشک و خنک نگهداری شود – بمدت طولانی در معرض آن قرار نگیرید . در تماس با دیگر مواد ممکن است سبب انفجار شود – دور از هرگونه شعله ، جرقه و تجهیزات الکتریکی نگهداری و از ارتباط آن با خاک و منابع اب جلوگیری شود .

بخش هشتم : روشهای کنترل و جلوگیری از ضایعات و آسیب های ناشی از این ماده

تهویه :                                                                                                          حفاظت دستها : دستکش مقاوم شیمیایی

مکنده موضعی :                                                                                         حفاظت چشمها : عینک ایمنی شیمیایی

مکانیکی ( عمومی ) :                                                                                 حفاظت دستگاه تنفسی : ماسک با فیلتر بخارات آلی

خاص :                                                                                                         حفاظت بدن : البسه ایمنی

سایر روشها :                                                                                               حفاظت سر و صورت :

دیگر وسایل و تجهیزات مورد نیاز : دوش و چشم شوی در دسترس باشد .

روش کار / موارد بهداشتی که باید رعایت گردد : بعد از حمل بدن و لباس خود را شستشو دهید و البسه اختصاصی استفاده کنید و از تماس جلوگیری کنید .


 تماس با ما:

چابهار- انتهای بلوار صیاد- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه چابهار)

سامانه گویا: 05435339988
صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627