گاز مایع

گاز مایع (LPG,Liqueified petroleum GAS)

گاز مایع از دو ترکیب هیدرو کربنی پروپان و بوتان تشکیل شده است . فاقد رنگ ، بو و مزه است به منظور آگاهی از نشت گاز ترکیبات گوگرد دار مانند مر کاپتان افزوده می شود در شرایط فشار و دمای عادی به صورت گاز است و تحت فشار 10-8 اتمسفر اجزای آن به مایع تبدیل می شود در فصول مختلف بین 90-50 در صد بوتان و 50-10 در صد پروپان دارد .

تاسیسات فعال گاز مایع منطقه :

ناحیه چابهار دارای 6 باب تاسیسات  :

ردیف

تاسیسات

مسئول

شماره تلفن

1

ساحل گاز

غلامعلی ترابی

3332485

2

پرسی ایران منطقه آزاد

حسینعلی شه بخشی

4445657

3

جکیگور گاز

محمد یوسف آرامش

09159940491

4

بحر گاز

اکبر باد پوره

4229080

5

نگور گاز

مراد بخش پیشین بین

09153452701

6

شیر گواز گاز

کریم بخش راهپیما

09151958440

 

 

ناحیه ایرانشهر دارای 5 باب تاسیسات :

ردیف

تاسیسات

مسئول

شماره تلفن

1

پرسی ایران گاز

فرج اله کردی

09158473167

2

مکران گاز

ولی محمد اربابی

09151470031

3

راسک گاز

قادر بخش تاجداری

09151470118

4

پیشین گاز

قادر بخش تاجداری

09151470118

5

سرباز گاز

محمد حسن ملک رئیسی

05484672150

 

 

ناحیه نیکشهر دارای 2 باب تاسیسات :

ردیف

تاسیسات

مسئول

شماره تلفن

1

یحیی گاز

ایوب رئیسی

5225343-0546

2

قصر قند گاز

ایوب دهقانی

5622580-0546


 تماس با ما:

چابهار- انتهای بلوار صیاد- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه چابهار)

سامانه گویا: 05435339988
صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627