اطلاعات تماس مدیران

منطقه چابهار

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

سید باقر نورالدینی

مدیرمنطقه چابهار

35339984-86

35339982

054

 

اسحق نظامدوست

معاون منطقه

35339984-86

3339982

054

 

 عقیل زاغی لنگرودی

رئیس روابط عمومی

35339780

3339982 

054

aghilzaghi@yahoo.com

 

نشانی پستی منطقه : چابهار- انتهای بلوار صیاد- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه چابهار)

 

 

 

سامانه گویا

: 05435339988

 

 

نواحی منطقه چابهار

 

ناحیه مرکزی (چابهار)

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

 ناصرالدین سپهری

رئیس ناحیه مرکزی

35332405-06

35332623

054


 

نشانی پستی ناحیه مرکزی (چابهار): چابهار- بلوار امام خمینی- نبش کارگر شمالی- جنب جایگاه شرکتی

 

 

ناحیه نیکشهر

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

آرش شهرکی

رئیس ناحیه نیکشهر

 35222971

 35222971

 

0543

 

 

نشانی پستی ناحیه نیکشهر: نیکشهر- ناحیه نیکشهر 

 

ناحیه ایرانشهر

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره نمابر

کد

پست الکترونیکی

ابراهیم دلخوش

رئیس ناحیه ایرانشهر

 37223466-7

37223466-7

 054

niopdc_iranshar43@yahoo.com

 

نشانی پستی ناحیه ایرانشهر: ایرانشهر- میدان سرباز- ابتدای جاده چابهار


 تماس با ما:

چابهار- انتهای بلوار صیاد- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه چابهار)

سامانه گویا: 05435339988
صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627